Finansowanie społecznościowe

finansowanie społecznościoweFinansowanie społecznościowe jest sposobem na zdobywanie kapitału niezbędnego do realizowania najróżniejszych kreatywnych projektów; odbywa się ono przy udziale całej internetowej społeczności. Niektórzy pomysłodawcy takich projektów potrafią uzbierać w ten sposób nawet kilka milionów złotych. Istnieje nawet niemalże encyklopedyczna definicja crowdfundingu. Mówi ona, że jest to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału który ma być przeznaczony na rzecz rozwoju lub realizacji konkretnego projektu. Kapitałodawcy mogą tutaj oczekiwać określonych świadczeń zwrotnych w zamian za swoją pomoc. Crowdfunding zawsze charakteryzuje się wykorzystaniem wielu technologii teleinformatycznych. Istnieje ponadto kilka elementów znacznie wyróżniających crowdfunding od innych dostępnych mechanizmów tego typu, takich jak zbiórki publiczne, fundraising czy darowizny. Pieniądze w przypadku crowdfundingu przekazywane są bezpośrednio, praktycznie w każdym przypadku w niematerialnej postaci.

Cel jest tutaj bardzo jasno określony, podobnie jak i wszystkie wydatki na które pieniądze zostaną przeznaczone. Informacje o projekcie są tutaj bardzo łatwo dostępne szerszej społeczności internautów, zatem w całym przedsięwzięciu może wziąć udział każdy, kto tylko jest tym zainteresowany. Cechą charakterystyczną jest również fakt, że cały ów proces odbywa się głównie przy wykorzystaniu technik informatycznych. W przypadku crowdfundingu zwykle występuje również świadczenie zwrotne; oznacza to, że każda osoba wspierająca określony projekt otrzymuje z tego tytułu różnego rodzaju korzyści, z góry określone przez pomysłodawcę. W internecie działają specjalne portale – w chwili obecnej jest ich ponad 600 – za pomocą których można opisać i zgłosić dany projekt do realizacji. Pieniądze mogą być zbierane na cele kulturowe, biznesowe, charytatywne oraz inne. Powszechnie wydaje się, że taki sposób finansowania nadal nie jest zbyt popularny. Tymczasem według niezależnych danych na całym świecie w samym tylko 2013 roku w ramach crowdfundingu zebrano i przekazano na rozmaite projekty ponad 3 miliardy dolarów.